buffalo,prairie,watching, anim_008
Buffalo watching - Oil on Board - 25*18inches - 2003-06-06 - -
Big buffalo